【 toi-toi便り 】 02/21 Fri.

取り急ぎ、生存報告。
オープンしてまーす。
やってまーす。